Hüsrev Efendi’nin Üstad’ın Naaşını Isparta’ya Getirtme Talebi

Hazret-i Üstad’ın vefatı bizi pek fazla üzmüş ve yıpratmıştır. Aziz Üstad’ın bütün eserleri ile hayatı Isparta’da geçmiştir. Aziz Üstad’ın kabr-i şerifleri de Isparta’da olması pek elzemdir. Mübarek Üstad’ın mübarek cesedlerini de her halde Isparta’ya getiriniz. Cümlenizi gözyaşlarıyla tâziye eder ve ebedi saadetler dilerim.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Hüsrev [1]

Hüsrev Efendi’nin Urfa’dan gelen vefat telgrafının arkasına yazdığı cevabî telgrafı

Hüsrev Efendi’nin Urfa’dan gelen vefat telgrafının arkasına yazdığı cevabî telgrafı

[1] Hayrat Neşriyat Arşivi Geri