Hüsrev Tükenmez Bir Hazine

Hüsrev Efendi Denizli hapsi sırasında, metaneti, çalışkanlığı ve Risale-i Nur’un hapiste dahi neşredilmesi hususunda çok büyük hizmetlerde bulundu. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onun bu hizmetlerinden fevkalâde mutlu oluyor, her vesileyle memnuniyetini dile getiriyordu. Hüsrev Efendi’ye hapiste gönderdiği hususi mektublarından birisinde, orada yapmış olduğu hizmetlerin kendi katında ne kadar yüksek bir değer taşıdığını şu satırlarla ifade ediyordu.

Aşağıdaki mektubun Üstad Bediüzzaman’ın kendi mübarek hattı ile yazdığı orijinali

Aşağıdaki mektubun Üstad Bediüzzaman’ın kendi mübarek hattı ile yazdığı orijinali

“Mübarek Hüsrev kardeş! Sen benim için tükenmez bir hazinesin. Senin yalnız burada Risale-i Nur’a çalışman ile beni de çalıştırmanın her haftası, mânevî kıymeti ve uhrevî cihetinden kat-ı nazar, maddeten dahi o zayi olan paranın fevkinde bana yardım etmişsin.” [1]

[1] Hayrât Vakfı Arşivi Geri