صوڭ اون سنه ایچریسنده أوّلاً خسرو أفندینڭ داها صوڭره بدیع الزمان حضرتلرینڭ خدمتنده بولونان ، استادڭ ” وحشی “ دییه رك كندیسنه لطيفه ده بولوندیغی اسپارطه بوزان أوڭی كويندن شابان آق طاغ ، عین دونمه عائد اسپارطه ده یاشادیغی خاطره لريني شویله آڭلاتییور :

” … زبیر آغابگ ، ‘ اييكه كلدڭ قرداشم ! یارین یڭی طوتولان او اوه استادڭ اشيالري طاشيناجق . كل براز بڭا یاردیم ایت . ‘ دیدی . بونی جانمه منّت بیلدم . ذاتاً استادڭ یاننده زبیر آغابگدن باشقه كیمسه ده يوقدي . طورومی خسرو افندی یه ده خبر ویردم ، كلدم . كیری دونديگمده استاد اورادن آیریلمش . مراق ایدوب صورديغمده خسرو أفندینڭ كلوب كوتورديگني سویله دیلر … . ( خسرو أفندینڭ اونده ) ايچريده اوطه نڭ صول طرفنده كی رانزه نڭ أوزرنده استاد ایله خسرو افندی برابر اوتورمشلردي … . ایچری یه كیردم . استاد بنم ایچون ، ‘ اللّٰه اللّٰه ! بن بو دليقانلي يي طانيمادم دیدي . خسرو افندی ، ‘ افندیم او بڭا خدمت ایدییور ، تكثيرلري صاوە كوينە كوتورییور ، اوراده چوغالتییور ، تصحیحات ياپييور دیدي . بن ده هم ایشمی یاپییور ، هم قولاق مسافری اولویورم . استادڭ ماشأ اللّٰه دیدیگنی ایشیتدم … . صوڭره دوام ایتدی : ‘قرداشم شابان ! سنڭ خدمتڭ بونلرڭ ( استادڭ شخصی خدمتنی كورنلرڭ ) خدمتندن یوز درجه فضله . ‘ استادڭ بنی عادتا اوچوران بو سوزلرینی ایشیتنجه اوتانوب ، عادتا ازیلوب بوزولمشدم . یاننده اوتوران خسرو افندی ده یوزینی یان طرفه چویروب كولومسويوردي .

… استادڭ اذنی أوزرینه ایسته دیگم زمان یاننه كیدوب كلییورم . بو حال دوام ایدوب كیتدی . اسكیدن اولدیغی كبی خسرو أفندینڭ یاننده . رساله لرڭ یازیلدیغی موملی كاغدلری آلوب صاوە كوينه كوتورییور ، اوراده چوغالتييوردم . آردندن استاد تصحیح یاپییوردی . بر طرفدن دە خسرو افندی تصحیحات یاپییور ، تكرار كوتورويوردق . ١٩٥٨ ‘ ە قدر بویله دوام ایتدی . بو تاریخی هیچ اونوتمام. بو تاریخده كلدم باقدمكه ، استادڭ یاننده كیمسه قالمامش . استاد ، ‘ شابان سنڭ ایشڭ واردر هر حالده دیدي . ‘ خسرو أفندینڭ ياننده يم استادم دیدم . ‘ سن كیت خسروه  سويله بوراده كیمسه قالمادی . سن كل بوراده خدمت ايت دیدي . ‘ پكی ، استادم دیدم . خسرو افندی یه استادڭ أمرینی ارض ايتدم . ” مادام أویله كیت و استادڭ یاننده خدمت ايت‘ دیدی . بن ده كیتدم . [١]

[ ١ ] صوڭ شاهدلر ، ج . ٥ ، ص . ٣١٣ - ٣١٦ كری