Eskişehir Mahkeme Kararında Hüsrev Efendi’nin Nur Hizmeti’ndeki Yeri

1971 Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli kararında Hüsrev Efendi’nin Nur Hizmeti’ndeki yeri:

(Said Nursî) Isparta’nın Barla Nâhiyesi’nde ikamete mecbur edilmiştir. Burada Risale-i Nurlar’ı yanında bulunan şâkirdlerine yazdırmaya devam etmiştir. 1931 yılında Hüsrev Altınbaşak kendisini ziyaret ederek Nur Şâkirdleri’ne dâhil olmuş, 1933 yılında Said-i Nursî bir risalesini de Hüsrev Altınbaşak’a yazdırmış, bundan sonra Hüsrev Altınbaşak Said Nursî’nin en yakın dostu, yardımcısı ve kader arkadaşı olmuştur. Bu durum ve münasebetleri gittikçe artan bir hızla Said-i Nursî’nin öldüğü 1960 yılına kadar devam etmiştir. [1]

1931 yılından itibaren Said-i Nursî’nin en yakını ve kâtibi olarak çalışan, ölümünden sonra da onun halefi sıfatı ile Nurculuk faaliyetlerini sevk ve idare eden sanık Hüsrev Altınbaşak hakkında Said-i Nursî, Nur Risaleleri’nde birçok açıklamalarda bulunmaktadır. [2]

1971 Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli kararı – 1

1971 Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli kararı – 1

1971 Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli kararı – 2

1971 Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli kararı – 2

[1] Hayrât Vakfı Arşivi Geri
[2] Hayrât Vakfı Arşivi Geri