Hattat Hamid'in Tevafuklu Kuran Hakkında Hüsrev Efendiye Gönderdigi İtiraf Mektubu

Muhterem efendim!

Selam-ı âlilerini kıymetli yeğen Ali İhsan (Yurt) Beyefendi’den şükranla tebellüğ eyledim. Emredilen husus hakkında fazla bilgim olmamakla beraber, mevzubahis Kur’ân-ı Kerîm’in yazılışında bana cüz cüz verdiler ve bu şekilde Kur’ân-ı Kerîm’i itmam eyledim (tamamladım). Ama verilen nüsha cüzlerin kime ait olduğunu bilmediğimi arz eder, bu vesile ile selam ve hürmetlerimi sunarım efendim.

Hattat Hamid

Cemaziyelevvel 1385 – 3 Haziran 1975 Salı

Hattat Hamid’in Hüsrev Efendi’ye kendi el yazısıyla gönderdiği orijinal mektubu

Hattat Hamid’in Hüsrev Efendi’ye kendi el yazısıyla gönderdiği orijinal mektubu