1899 Isparta doğumlu olan Ahmed Hüsrev Altınbaşak, risalelerin neşrinde büyük hizmet ve fedâ­kâr­lıklar göstermiştir. Bundan dolayı Hazret-i Üstad tarafından kendisine “Risale-i Nur’un Kahramanı” ünvanı verilmiştir. Üstad Bediüzzaman Barla, Kastamonu ve Emirdağ gibi vatanın muhtelif köşelerinde sürgünde ve sıkı takip altında tutulurken, Hüsrev Efendi ondan gelen emirler doğrultusunda Risale-i Nur neşriyatını ve diğer Nur Hizmetlerini Isparta merkezli olarak sevk ve idare ederdi. Neşirdeki bu fevkalade muvaffakiyetlerinden dolayı Üstad Bediüzzaman’ın; “Senin yazın, benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre faideli ise, hayatın dahi Hizmet-i Nûriye’de benim bu azablı hayatımdan o derece faidelidir. Eğer benim elimden gelseydi, hayatımdan ve sıhhatimden size memnuniyetle verirdim.” gibi iltifatlarına mazhar olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri ile beraber geçen otuz yıl boyunca, imana hizmet ve küfre karşı cihad-ı manevî hizmetinde Ahmed Hüsrev Efendi, dava arkadaşları olan Nur Talebeleri’yle birlikte rızâyı ilâhî yolunda büyük hizmetlere vesile olmuşlardır. Hüsrev Efendi, Üstadının tabiriyle “elmas bir kılınç gibi olan kalemi” ve gayet şirin hattıyla Risalelerin en muntazam, en mükemmel, en sıhhatli ve tevafuklu binler nüshalarını yazıp bir matbaa gibi çoğaltarak Risale-i Nur’un Anadolu’da kökleşmesi hizmetinde en büyük hisse ve şerefe nail olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından sonra onun emirleriyle Nur Hizmeti’nin başına geçen Ahmed Hüsrev Efendi, 1977 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Site hakkında

Bu site, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin “Hayru’l Halefi” ve dava arkadaşı, Risale-i Nur’un kâtibi ve kahramanı, Hayrât Vakfı kurucusu Ahmed Hüsrev Altınbaşak Efendi’nin hayatını, hizmetini anlatmak için hazırlanmıştır. Kaynak en başta Risale-i Nur Külliyatı’dır. Sitenin hazırlanmasında Hayrat Vakfı tarafından neşredilen, Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Ahmed Hüsrev Efendi’nin tarihçe-i hayatlarının ilk defa yayınlanan mektuplar ve vesikalar ışığında anlatıldığı, Nur hizmeti üzerine hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan olan Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak isimli kitaptan yararlanılmıştır.