Şaban Akdağ’ın Hatırası

Son on sene içerisinde evvelen Hüsrev Efendi’nin daha sonra Bediüzzaman Hazretleri’nin hizmetinde bulunan, Üstad’ın “vahşi” diyerek kendisine latifede bulunduğu Isparta Bozanönü Köyü’nden Şaban Akdağ, aynı döneme ait Isparta’da yaşadığı hatıralarını şöyle anlatıyor:

“…Zübeyr Ağabey, ‘İyi ki geldin kardeşim! Yarın yeni tutulan o eve Üstad’ın eşyaları taşınacak. Gel biraz bana yardım et.’ dedi. Bunu canıma minnet bildim. Zaten Üstad’ın yanında Zübeyr Ağabey’den başka kimse de yoktu. Durumu Hüsrev Efendi’ye de haber verdim, geldim. Geri döndüğümde Üstad oradan ayrılmış. Merak edip sorduğumda Hüsrev Efendi’nin gelip götürdüğünü söylediler. … (Hüsrev Efendi’nin evinde) İçeride odanın sol tarafındaki ranzanın üzerinde Üstad ile Hüsrev Efendi beraber oturmuşlardı. …İçeriye girdim. Üstad benim için, ‘Allah Allah! Ben bu delikanlıyı tanımadım’ dedi. Hüsrev Efendi, ‘Efendim o bana hizmet ediyor, teksirleri Sav Köyü’ne götürüyor, orada çoğaltıyor, tashihat yapıyor’ dedi. Ben de hem işimi yapıyor, hem kulak misafiri oluyorum. Üstad’ın mâşâallah dediğini işittim. … Sonra devam etti: ‘Kardeşim Şaban! Senin hizmetin bunların (Üstad’ın şahsî hizmetini görenlerin) hizmetinden yüz derece fazla.’ Üstad’ın beni adeta uçuran bu sözlerini işitince utanıp, adeta ezilip büzülmüştüm. Yanında oturan Hüsrev Efendi de yüzünü yan tarafa çevirip gülümsüyordu.

…Üstad’ın izni üzerine istediğim zaman yanına gidip geliyorum. Bu hal devam edip gitti. Eskiden olduğu gibi Hüsrev Efendi’nin yanında. Risalelerin yazıldığı mumlu kâğıtları alıp Sav Köyü’ne götürüyor, orada çoğaltıyordum. Ardından Üstad tashih yapıyordu. Bir taraftan da Hüsrev Efendi tashihat yapıyor, tekrar götürüyorduk. 1958’e kadar böyle devam etti. Bu tarihi hiç unutmam. Bu tarihte geldim baktım ki, Üstad’ın yanında kimse kalmamış. Üstad, ‘Şaban senin işin vardır herhalde’ dedi. ‘Hüsrev Efendi’nin yanındayım Üstad’ım’ dedim. ‘Sen git Hüsrev’e söyle burada kimse kalmadı. Sen gel burada hizmet et’ dedi. ‘Peki, Üstad’ım’ dedim. Hüsrev Efendi’ye Üstad’ın emrini arzettim. “Madem öyle git ve Üstad’ın yanında hizmet et’ dedi. Ben de gittim.” [1]

[1] Son Şahitler, c. 5, s. 313-316 Geri