باشقه بر مكتوبنده ایسه حضرت استاد ، خسرو افندی و دیگر ایكی قهرمان نور طلبه لرينڭ توكّل ، غیرت و اخلاصلريله دین دوشمانلری قارشوسنده كوستردكلری صارصیلماز صداقتلريله ، نور شاكردلرینڭ ناصل بویوك انسانلر اولدقلرینی اثبات ایتدكلرینی شو هیجان طولو افاده لرله آڭلاتییور :

” عزیز صدّیق قرداشلرم ! چوق تجربه لرله و بالخاصّه بو صیقی و صیقینتیلی حپسده قطعي قناعتم كلمشكه ، رسالۀ نور ایله قرا ئتاً و كتابتاً اشتغال ، صیقینتی یی چوق خفیفلشدیرر ، فرح ویرر . مشغول اولمادیغم زمان او مصیبت تضاعف ایدوب ( قاتلانوب ) لزومسز شیلرله بنی متأثّر ایدر .

بعض اسبابه بنأً بن اڭ زياده خيسره وي ، حافظ علی یی و طاهرييي سيقينتيده تخمین ایتدیگم حالده ، اڭ زیاده تمكین و تسلیم و راحت قلب اونلرده و برابرلرنده بولونانلرده كورییوردم . عجبا نه دن دیردم .

شیمدی آڭلادمكه اونلر حقيقي وظيفه لريني یاپییورلر ، مالا یعنی شیلرله اشتغال ایتمدكلرندن و قضا و قدرڭ وظيفه لرينه قاریشمدقلرندن و انانیتدن كلن خودفوروشلق و تنقید و تلاش ایتمدكلرندن تمكينلريله متانت و اطمئنان قلبلريله رسا لۀ نور شاكردلرینڭ یوزلرینی آق ایتدیلر . زندقه یه قارشی رسالۀ نورڭ معنوی قوتنی كوستردیلر . جناب حقّ اونلرده كی نهایت تواضع و محویتده كی تام عزّت و قهرمانلق سجیه سنی عموم قرداشلریمزه تشمیل ایتدیرسین . آمن . “ [١]

” قرداشلرم ! بن قلبًا آرزو ایدردمكه ، چلیك و دمیر كبی ثباتكار اسپارطه لی و جوارنده كیلر كبی متن قهرمانلر ، خسرولر ، حافظ علیلر ؛ قسطمونی طرفندن دخی بوراده ( دڭزلی حبسنده ) كورونسون . حدسز شكر ایدییورمكه ، قسطمونی ولایتی بنم آرزومی تام یرینه كتیردی . متعدّد قهرمانلری امدادیمزه كوندردی . “

” قرداشلرم . بن دنیایه باقامییورم . هيئتڭزده كي رسالۀ نورڭ شخص معنویسنی قونوشدیرمق و رأينى آلمق ایچون مشورت ایدیڭز . چلیك كبی متین اسپارطه مبارك و قهرمان قرداشلریكزله ممكن اولدقجه مداولۀ افكار ایدیڭز ( فكر آلیش ویریشی یاپیڭز ) . باقی چوق سلام .

سعید نورسی “ [٢]

بر روح ، أوچ جسد ، أوچ یوز شاكرد

یینه بو أوچ طلبه سی حقّنده استادڭ یازدیغی دیگر خصوصی بر مكتوب ، اونلرڭ طلبه لر ایچنده ناصل ممتاز بر موقع صاحبی اولدقلرینی فعلاً اثبات ایتدكلرینی آچیقجه كوسترییور :

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

” عزیز قرداشلرم ، جناب ارحم الراحمین سزدن ابدًا رضی اولسون ! سز غیرت و سعیڭز ایله بو صیقینتیلی حپسی ، هم بڭا ، هم كندیڭزه بر مدرسۀ نوریه حكمنه كتيرديڭز. دائمي چالیشان بر روح أوچ جسد ، أوچ یوز شاكرد قیمتنده اولدیغڭزه قناعت ایتدم . اگر بو خارقه و چلیك كبی متین و زمزم كبی صافی و خالص خدمت نوريه ڭز اولماسه یدی حالمز و حپسڭ وضعیتی چوق آجیناجق بر حاله كیره جكدی . ناصلكه سزی تقلید ايتمه ينلرده رسالۀ نور شاكردلرینه یاقیشمایان ناخوش وضعیتلر بولوندی . حتی دییه بیلیرمكه سزڭ بوراده بو چاليشمه ڭزڭ هر بر ساعتی بر كون ، بلكه بر هفته حكمنده أهمیتی وار . بیڭ بارك اللّٰه ، یوزیمزی آق ایتدیڭز . “ [٣]

[ ١ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٣٨٥ كری
[ ٢ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٣٧٧ كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری