بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتنڭ ویردیگی بویوك تأثّر و أوزونتولرڭ أوزرینه بر ده ١٩٦٠ ضربه سنڭ اكلنمسی جمعاتده بر طاغينيقلغه سبب اولمشدی . بو اولومسز هوانڭ ، زمان ایچنده بتون نور طلبه لرينڭ خسرو افندی اطرافنده طوپلانمسيله ازاله اولمسی كركييوردى . لكن كیزلی محراقلرڭ دسّاس پلانلر و خفی واسطه لرله آرایه كیرمسیله بو طاغینیقلق آرتارق دوام ایتدی . خسرو افندی أوچ سنه بوینجه محزون بر شكلده بو حالڭ صوڭه ايرمه سني بكله ديسه ده بر دگیشیكلك اولمییوردی . قلبلر و ذهنلر بولانديريلمه يه دوام ایدیلییوردی . اسپارطه لی یاقین طلبه لرینڭ شهادتیله ، آناطولیدن اونی زیارته كلنلرڭ ده چوغی بوڭا موفّق اولامه دن كیری دونويورلردي . اسپارطه یه كلن زیارتجیلره خسرو افندی یه اولاشامه دن مداخله ایدیلییور و ” او تمامًا انزوایه چكیلدی و زیارتجی قبول ایتمییور “ دینیله رك كیری دونديرولويورلردي .

صوڭنده خسرو افندی ، خدمتده میدانه كلن بو قوپوقلق و لاقید­ ليقلرڭ و اطرافنده كی قوشاتمه نڭ بویله دوام ايده مه يه جگني دوشونه رك یڭی بر خدمت حمله سي یاپمه یه قرار ویردی . بعض كیمسه لرده كورولمگه باشلایان رسالۀ نورڭ شخص معنویسنی اینجیته جك ياڭليشلقلرڭ ، زمانله بو مقدّس ایمان خدمتنی بتون بتون یولدن چيقاراجغندن اندیشه ایدن خسرو افندی ، كوننڭ یاریسنی ، اوینه كلن زيارتجيلرينه آییردی . ” بنم هیچ بر احتیاجم یوق چوق شكر . باقدم خدمت طارمه طاغین اولاجق بر نقطه یه طوغری كیدییور . صرف اللّٰهدن قورقدیغم ایچون قرآن یازمغه آييرديغم زمانمي یاری یه ایندیروب كونڭ یاریسنی زیارتجیلره تخصیص ایتدم “ دییوردی .

حقیقتًا خسرو افندی ، استادي بديع الزمان حضرتلری كبی انسانلردن مستغنی بر حیات سورر ، كیمسه یه احتیاج ارض ایتمزدی . حضرت استادڭ معيشتجه صیقینتی چكمدن ، انسانلره محتاج اولمقسزین بر حیات كچيره جگڭه اشارت ایدن شیخ كیلانینڭ قصيده سنده كي ، ” سعید معيشتجه مسعود اولارق یاشار “ معناسنده كی ،سَعِيدًا تَعِيشُ، فقره سنڭ كندیسی كبی خسرو افندی یه ده اشارت ایتدیگنی بدیع الزمان حضرتلری ییللر أوڭجه سندن بیلدیرمشدی . [١] خسرو افندی ، بو مسئله دن بحث ایدن ” ٨ . لمعه  اشارت غوثيه رساله سی “ نڭ یازیلدیغی ١٩٣٣ ‘ لرده اولدیغی كبی عمرینڭ صوڭنه قدر ده عین حالی دوام ایتدیرمش و باباسندن قالان كڭیش اراضيلرينڭ كليريله معيشتجه راحت ياشايوب كیمسه یه محتاج اولمادن عمر سورمشدر .

١٩٦٣ سنه سنده یاقین طلبه لرندن اسپارطه نڭ هر محله سندن كندیسنه ایكیشر كنچ كتيرمه لرينى ایسته دی . اونلرڭ بولوب كتیردیگی و خسرو أفندینڭ ، ” سزلر بنم يتيشديرديگم اوچنجی فیلیزسڭز “ دیدیگی خدمت كرواننه یڭی قاتيلان بو كنچ طلبه لر ، استادلرڭدن آلدیقلری بویوك بر فیضله ، شوق و غیرت ایچریسنده چالیشمغه باشلادیلر . بویله جه بدیع الزمان حضرتلری طرفندن تأسیس اولونان رسالۀ نورڭ اصلی خدمت شكلی ، خسرو أفندینڭ كسكین فراست و عنایت آلتنده كی اداره سی آلتنده سرعتلی بر شكلده ياييلمه يه باشلادی . أوڭجه اسپارطه نڭ اون بر مركزنده و داها صوڭره دیگر ولایتلرده آچیلان ٨١ مدرسه ده نورانی بر فعالیت باشلادی . بو مدرسه لرده بیڭلرجه انسان ، رسالۀ نورده كي ایمان و قرآن درسلرینی تحصیل ایتمگه و قرآن یازیسی اوگرنمگه باشلادیلر .

خسرو افندی ١٩٦٣ يازينه طوغری ، ارقان ستّه دن قوله اوڭیلی حافظ مصطفینڭ اوغلی سعید نوری خواجه أفندی یی اسپارطه یه چاغيرارق كندیسندن خضر بگ محله سينده كي مركز مدرسه سنده قالب درس ویرمه سنی ایسته دی . ١٩٦٨ ييلنه قدر آلتی سنه دوام ایدن بو مدرسه ده هم اسپارطه ایچندن كلنلره ، هم ده طیشاریدن كلن زیارتجیلره رسالۀ نور درسی ویریلییوردی . ذراع خسرو افندی طیشاریدن زیارتنه كلنلردن بر سوره ده اولسه مدرسه ده قالب كندیلرینی يتيشديرمه لرينى ایسته یوردی . بو سببله خضر بگ مدرسه سی ، كونڭ یگرمی درت ساعتی فعال و آچیق طورومده يدي . آیریجه محله چوجقلرینه یوڭلیك یوغون بر قرآن و اعتقاد درسی ده ویریلیردی . اوقوتولان چوجقلرڭ صاییسی یاز كونلرنده یوز يگرمي يي بولویوردی . بو حمّالی اگیتیم فعاليتنده اون بر قلفه یاردیمجی اولارق خدمت ویرییوردی . فقط بتون بو چالیشمه لر ، أویله سربست بر حضور اورتامي ایچنده دگل ، چوق صیقی تعقیب و باصقیلر آلتنده ياپيلييوردي . پولیس طرفندن یاپیلان باصقينلرڭ صاییسی بللی دگلدی . باصقيندن أوڭجه بتون صوقاق باشلری پوليسلرجه طوتولییور ، كیمسه نڭ قاچمه سنه مساعده ایدیلمییوردی . بویله یاپمقله ابوينلره قورقو صالاراق چوجقلرینی مدرسه لره كوندرمه لری انگللنمه يه چاليشيلييوردي . بو باصقينلر سببیله بعض طوراقلامه لر اولسه ده هرشیئه رغمًا خدمتلر دوام ایدییوردی . بو چالیشمه لر نتیجه سنده ، جناب اللّٰه خسرو افندی یه نور خدمتنی بدیع الزمان حضرتلرینڭ بیراقدیغی شكلیله استقباله طاشییاجق كنچ ، فداكار ، ایمان و جسارت تمثالی طلبه لر و دعوا آرقداشلری ناصب ایتدی .

خسرو افندی بو قهرمان طلبه لرینی ‘ سزلر بنم يتيشديرديگم اوچنجی فیلیزسڭز ‘ دییه رك تلطیف ایتمشدی . طلبه لرندن بریسی ، ” استادم ، افندیم ، دعا ایدڭ ده بز ده سزدن آيريلمايالم ! “ دیدیگنده ” قرداشم ! سز بندن آيريلمدقجه بن سزدن آيريلمام ! “ دییه جواب ویرمشدر . حقیقتًا رسالۀ نورڭ ‘ اوچنجی فیلیزي خسرو افندی یه قدسی ایمان خدمتنده خالص برر اوموزداش اولدیلر و رسالۀ نور طلبه لگی عنواننه یاقیشان بر قهرمانلق و جسارتله ایمان و قرآن حقیقتلرینی نسل آتيه اولاشديرديلر . خسرو افندی یه قارشی یاپیلان بتون سوء قصدلره ، ييپراتمه و انگل اولما فعاليتلرينه قارشی ، اونڭ اطرافنده حلقه لانارق كوگوس كرديلر . صفّ اول نور طلبه لرينده اولدیغی كبی بو یڭی كنجلرڭ ده چوغی اسپارطه لييدي . بدیع الزمان حضرتلری اسپارطه نور طلبه لرينڭ بو جسارت و قهرمانلقلرينه مكتوبلرنده اشارت ایتمش و شویله دیمشدی :

” اسپارطه قهرمانلرينڭ كوستردكلری خارقه لر و جهانپسندانه ( دنیایه میدان اوقورجه سنه ) خدمات نوريه نڭ ( نور خدمتلرینڭ ) اساسی ، خارقه صداقتلري و فوق العاده متانتلریدر ( طايانيقليلقلريدر ) . بو متانتڭ برنجی سببی : قوت ايمانيه و اخلاص خصلتیدر . ایكنجی سببی : جسارت فطریه در . “ [٢]

اسپارطه قهرمانلري‘ نڭ بو فوق العاده صداقت ، اخلاص ، قوت ايمان و فطری جسارت صفتلری سببیله بدیع الزمان حضرتلری حیاتی بوینجه نور خدمتنڭ مركزینه اسپارطه طلبه لريڭي قویمش و دیگر نور طلبه لرينه اونلری آدرس كوستره رك شویله دیمشدر :

” قرداشلرم . بن دنیایه باقامییورم . هيئتڭزده كي رسالۀ نورڭ شخص معنویسنی قونوشدیرمق و رأينى آلمق ایچون مشورت ایدیڭز . چلیك كبی متین اسپارطه مبارك و قهرمان قرداشلریكزله ممكن اولدقجه مداولۀ افكار ایدیڭز ( فكر آلیش - ویریشی یاپیڭز ) . باقی چوق سلام . سعید نورسی “ [٣]

یینه بو بختياراوچنجي فیلیز‘ ، - ایلریده كوروله جگی كبی - خسرو أفندینڭ یازدیغی توافقلی قرآن كريمي تاب ایدرك استاد بدیع الزمان حضرتلرینڭ حیاتی بوینجه آرزو ایتدیگی فقط شرطلرڭ الويريشسزلگي یوزندن كرچكلشديره مدىگي اڭ بویوك بر املنی ده كرچكلشديرمش اولدیلر .

[ ١ ] بقز . ” شیخ عبديولقه در گيلانينڭ خسرو افندی یه اشارتی “ بحثی ، ص . ٣٧٦ كری
[ ٢ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ١٨٧ كری
[ ٣ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٣٧٨ كری