Risale Nur'un Ve Nur Talebelerinin Ehemmiyeti

Risale-i Nur Talebeliğinin ehemmiyetini ifade etmek için sık sık “Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi hayırlıdır, âhiri mi, bilinmez” [1] mealindeki hadis-i şerifi hatırlatıp “Risale-i Nur Talebeleri yarın mahşer meydanında Sahabe-i Kiramın hemen arkasında saf bağlayacaklar” derdi. Nur Talebeleri’nden Risale-i Nur’a sadakatle ve sebatla talebe olmalarını ister ve Risale-i Nur’un verdiği iman-ı tahkîkî dersi sebebiyle imansızlık önündeki en kuvvetli mânevî set olduğunu şöyle ifade ederdi:

“Komünistler Türkiye’yi bir saatte teslim alabilirler. Fakat mânevî setler var. O mânevî setleri aşamadıkları için biz ayakta kalıyoruz. O mânevî setler ise Risale-i Nurlar’dır. Risale-i Nur, Anadolu’da gerçekleştirdiği iman hizmetinden dolayı mânevî bir settir. Eğer Risale-i Nur olmasaydı, Ruslar şimdiye kadar burayı çoktan işgal edecekti. Risale-i Nur’un bereketiyle Cenab-ı Hak burayı muhafaza ediyor.” [2]

Hüsrev Efendi bir sohbetinde Risale-i Nur Talebeleri’nin ve kalemle Nurlar’a hizmetin ehemmiyetini İmam-ı Rabbânî’den bahisle şöyle izah etmişti:

“O mübarek zat tefekkür halindeyken âhirzamanda gelecek büyük müceddidin makamını merak edip Cenab-ı Haktan taleb ediyor. O an yakaza haline geçiyor ve her asırda gelen müceddidler, kendi etbalarıyla birlikte, bütün ziynet ve haşmetleriyle İmam-ı Rabbânî (ra)’ın önünden geçmeye başlıyorlar. En son bir zat görünüyor ki önceki geçenlerden daha emsalsiz ziynete nail! İmam-ı Rabbânî soruyor: ‘Ya Rab bu o zat mı?’ Cenab-ı Hak ilhamen buyuruyor ki ‘Bu o gelecek zatın askeridir.’ O an İmam-ı Rabbânî ayağa kalkıp ellerini açarak, ‘Ya Rab! Ne olur beni de o büyük müceddide asker yap!’ diye dua ediyor.

Hüsrev Efendi İmam-ı Rabbânî’den gelen bu menkıbeyi naklettikten sonra ayağa kalkarak, “Kardeşlerim! İmam-ı Rabbânî Hazretleri’nin o mübarek zatın askeri olmak için Cenab-ı Hakk’a dua edip yalvardığı bir makam sizlere yetmiyor mu? Eğer perde-i gayb açılsa, bu hizmetinizin mükâfatını görseydiniz ben inanıyorum ki yemeden, içmeden, uyumadan risaleleri yazarken ölmeyi tercih ederdiniz!”buyuruyor. [3]

[1] Tirmizî, Emsal, 6 Geri
[2] Hayrât Vakfı Arşivi Geri
[3] Hayrât Vakfı Arşivi Geri