Hz. Üstad’ın Vazifesinde Ortak Olma İmtiyazına Sahip Olduğuna Dair

Kur’ân’ın dellallığı vazifesinde Hüsrev Efendi’nin kendisiyle ortak olma imtiyazına sahip olduğuna dair Üstad Bediüzzaman’ın beyanı:

(Rüyanda) Benimle yüksek bir odada bulunmanız, Kur’ân’ın dellalı olduğum cihetle, dershanenin has odasına Üstad’ınla yalnız bulunduğun, doğrudan doğruya onun vazifesinde şeriksiniz (ortaksınız), o imtiyaz sana mahsustur diye işarettir.

Üstad Bediüzzaman’ın Barla’daki talebelerine yazdırıp Hüsrev Efendi’ye gönderdiği yukarıdaki mektubun orijinali

Üstad Bediüzzaman’ın Barla’daki talebelerine yazdırıp Hüsrev Efendi’ye gönderdiği yukarıdaki mektubun orijinali