خسرو أفندینڭ نورڭ دوشمان لرنجه بيلينوب طانینمه سی ، بعض یڭی تهلكه لری ده برابرنده كتیردی . حضرت استاد ایله برلكده آرتیق او دە ، داها فضله هجوملره هدف اولاجقدی . عزیز استاد بدیع الزمان سعید نورسی حضرتلريڭي و اثرلرینی محكمه لر یولیله چوروته ميه جكلريني آڭلایان كیزلی قومیته لر ، شیمدی ده طلبه لر آراسنده تفریقه فتنه لری صوقمق ایچون یڭی ترتيبلره تشبّث ایتمگه باشلادیلر . بونڭ ایلك اماره لری آفیون حبسنده ظهور ایتدیگنده ، حضرت استاد ، كسكین فراستیله بو دهشتلی یڭی پلانڭ فرقنه وارارق طلبه لرینی همن شویله ایقاظ ایتدی :

خسرو أفندینڭ استاد بدیع الزمان یرنده اولمه سندن كوجنمه مك الزمدر

” عزیز صدّیق مخلص قرداشلرم !

بزلر امكان دائره سنده بتون قوتمزله لمعۀ اخلاصڭ دستورلريني و حقيقي اخلاصڭ سرینی مابینمزده و بربریمزه قارشی استعمال ایتمكلگمز وجوب درجه سنه كلمشدر . قطعي خبر آلدمكه ، أوچ آیدان بری بوراده كی خاص قرداشلری بربرینه قارشی مشرب ویا فكر اختلافیله بر صوغوقلق ویرمك ايچون اوچ آدم تعیین ایدیلمش . هم متن نورجيلري اوصاندیرمقله صارصمق و نازك و تحملسزلری اوهاملاندیرمق و خدمت نوريه دن واز گچیرمك ایچون سببسز محكمه مزی اوزاتییورلر . صاقین صاقین ! شیمدی یه قدر مابینڭزده كی فداكارانه اخوّت و صمیمانه محبّت صارصیلماسین . بر ذرّه قدر دە اولسه بزه بویوك ضرر اولور . چونكه پك آز بر صارصینتی دڭزلیده ، ( ش . شف . تو . ) كبی خواجه لری يبانيلشديردي . بربریمزه لزوم اولسه روحمزی فدا ايتمگه خدمت قرآنیه و ايمانيه مز اقتضا ایتدیگی حالده ، صیقینتیدن ویا باشقه شیلردن كلن تتیزلكله حقيقي فداكارلر بربرینه قارشی كوسمگه دگل ، بلكه كمال محویتله و تواضع و تسليميتله قصوری كندیڭه آلیر . محبتنی و صمیمیتنی زياده لشديرمه گه چالیشیر . یوقسه حبّه قبه اولوب تعمیر ایدیلمه یه جك بر ضرر ویره بیلیر . سزڭ فراستيڭزه حواله ایدوب قیصه كسییورم . “ [١]

نور طلبه لريڭي خصوصًا ایلری كلنلريني بربرندن صوغوتمق و بربرینڭ علیهنه كچیرمك ایچون اويغولانان بو دسّاس پلانڭ هدفنده خسرو افندی واردی و بدیع الزمان حضرتلری طلبه لری ، قوغوشلرنده كي فتنه یه قارشی ، ” دهشتلی بر پارماق بورایه ، خصوصًا آلتنجی یه قاریشییور “ دییه رك اويارييوردي . حپسده طلبه لرڭ قالدیغی آلتی نومره لی قوغوش ایچنه يرلشديردكلري ، دوست كبی كورونن آدملری واسطه سیله كیزلیدن كیزلی یه خسرو افندی علیهنده دیدی قودی و سوء ظنلر یایمه یه و نور طلبه لرينڭ فكرلرینی بولانديرمه يه باشلادیلر . اونڭ چشیتلی سوز و طورلريني تنقید موضوعی یاپارق دیگر نور طلبه لرينڭ رقابت طمارلرینی تحريكه چالیشییورلردی . بو فتنه یی ، آیلردر یالڭز باشڭه حبس ايديلديگي دیگر قوغوشدن فرق ایدن بدیع الزمان حضرتلری ، طلبه لرینه كوندردیگی شو مكتوبله خسرو أفندینڭ كندیسنی تمثیل ایدن بر وكیلی اولدیغنی و نور طلبه لرينڭ شخص معنویسنڭ چوق مهم بر تمثيلجيسي بولوندیغنی خاطرلاتارق طلبه لر ایچریسنده كی موقعنی آچیقجه بیلدیردی . اونڭ بو موقعنه رقابتله دگل ، حرمتله ياقلاشمه يه كندیلرینی دعوت ایتدی :

استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

” عزیز صدّیق قرداشلرم !

صوبه مڭ و فيضيلرڭ و صبري و خسروڭ ایكی صو بارداقلرینڭ پارچه پارچه اولمسی دهشتلی بر مصیبتڭ كلدیگنی خبر ويرمشديلر . اوت بزم اڭ قوتلی نقطۀ استنادیمز اولان حقيقي تساند و بربرینڭ قصورینه باقمامق ؛ وخسر و كبی نور قهرمانندن ، بنم یرمده و نورڭ شخص معنویسنڭ چوق اهمّیتلی بر ممثلی اولمه سندن هیچ بر جهتله كوجنمه مك الزمدر ( چوق لازمدر ) . بن قاچ كوندر دهشتلی بر صیقینتی و مأیوسیت حس ایتدیگمدن ، ‘دوشمانلریمز بزی مغلوب ایده جك بر چاره بولمشدر ‘ دییه چوق تلاش ایدردم . هم صوبه م ، هم خیالی عين حقيقت مشاهده م [٢] طوغری خبر ویرمشلر . صاقین صاقین صاقین ! چابوق ، شیمدی یه قدر دمیر كبی قوتلی تساندیڭزی تعمیر ایدیڭز . واللّٰه بو حادثه بزم حپسه كیرمه مزدن داها زیاده قرآن و ایمان خدمتمزه خصوصًا بو صیره ده ضرر ویرمك احتمالی قویدر . حتی صبري بيلمه يه رك ، نورڭ ایكی قهرمان فيضيلري [٣] دخی صارصديغني مشاهدۀ خياليه ایله كوردم . [٤]

طلبه لر آراسنه صوقولمه يه چاليشيلان بو دهشتلی فتنه دن صوڭ درجه مضطرب اولان حضرت استاد ، رسالۀ نورڭ صفّ اول طلبه لرندن رأفت بگه  خطاب ایدن بر مكتوب یازدی . مكتوبنده فرق ایتمدن بو فتنه یه آلت اولمامسی ایچون اونی اويارييور و قوغوشده كی دیگر آرقداشلرینی دە اويارمه سني رجا ایدییوردی :

” عزیز ، صدّیق قرداشم رأفت بگ !

قرآن عظیم الشانڭ حرمتنه و علقۀ قرآنيه ڭزڭ حقنه و نورلر ایله یگرمی سنه ظرفنده ایمانه خدمتڭزڭ شرفنه [٥] چابوق بو دهشتلی ظاهرًا كوچك فقط وضعیتمزڭ نزاكتنه بنأً پك الیم و فجیع اولان و بزی محوە چالیشان كیزلی منافقلره بویوك بر یاردیم اولان بربریڭزه كوسمكدن و باروته آتش آتمق حكمنده كی كوجنمكدن واز گچیڭز و كچیریڭز . یوقسه بر درهم شخصی حقّ یوزندن بزلره و خدمت قرآنیه و ايمانيه يه یوز باطمان ضرر كلمسی شیمدیلك احتمالی پك قویدر .

سزی قسم ایله ( یمینله ) تأمین ایدرمكه ، بریڭز بڭا اڭ بویوك بر حقارت یاپسه و شخصمڭ حیثیتنی بتون بتون قیرسه ، فقط خدمت قرآنیه و ایمانیه و نوریه دن واز كچمه سه بن اونی حلال ایدرم ، باریشیرم ، كوجنمه مه گه چالیشیرم . مادام جزؤي بر يبانيلكدن دوشمانلریمزڭ استفاده یه چالیشدقلرینی بیلییورسڭز ، چابوق باریشیڭز . معناسز چوق ضررلی نازلانمقدن واز گچیڭز . یوقسه بر قسممز ، شمسي ، شفیق ، توفیق كبی معارضلره صورتاً التحاق ایدوب خدمت ايمانيه مزه بویوك بر ضرر و نقصانیت اولاجق . مادام عنایت الهیه شیمدی یه قدر بر ضایعاته بدل چوقلرینی او سیستمده ویرمش . ان شأ اللّٰه یینه امدادیمزه یتیشیر . “ [٦]

خسرو افندی علیهنده تنقيدلرله طلبه لری بولمه پلانی

بدیع الزمان حضرتلرینڭ طلبه لره كوندردیگی ، ” خسروي بنم یرمده بیلیڭز “ مألنده كی ایقاظی ، مع الاسف ، ایچریده كی كیزلی منافقلرڭ فتنه لری یوزندن اتكیسینی كوستره مدی . بونڭ أوزرینه عزیز استاد ، پرده یی اییجه آرالايوب دینسزلرڭ خسرو افندی علیهنده كی پلانلرینی دشیفره ایدن شو شدّتلی ایقاظی یازدی :

استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی مكتوبڭ اوريژينالي

استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی مكتوبڭ اوريژينالي

عزیز ، صدّیق قرداشلرم رأفت ، محمد فيضي ، صبري !

بن شدّتلی بر اشارت و معنوی بر اخطارله سز أوچڭزدن رسالۀ نورڭ خاطری وبو بایرامڭ حرمتی و اسكی حقوقمزڭ حقی ایچون چوق رجا ایدرمكه ، دهشتلی یڭی بر یاره مزڭ تداویسنه چالیشیڭز . چونكه كیزلی دوشمانلریمز ایكی پلانی تعقیب ایدییورلر : بری ، بنی اهانتلرله [٧] چوروتمك ؛ ایكنجیسی ، مابينمزه بر صوغوقلق ويرمكدر. باشده خسرو علیهنده بر تنقید و اعتراض و كوجنمك ایله بزی بربریمزدن آییرمقدر . بن سزه اعلان ایدرمكه ؛ خسروڭ بیڭ قصوری اولسه بن اونڭ علیهنده بولونمقدن قورقارم. چونكه شیمدی اونڭ علیهنده بولونمق ، طوغریدن طوغری یه رسالۀ نور علیهنده و بنم علیهمده و بزي پریشان ایدنلرڭ لهنده بر عظیم خیانتدر كه ، بنم صوبه مڭ پارچه لانمسی كبی عاجب ، سببسز بر حادثه باشمه كلدی . و بڭا یاپیلان بو صوڭ اشكنجه دخی ، بو معناسز و چوق ضررلی تساندسزلگڭزدن كلدیگنه قناعتم وار . دهشتلی بر پارماق بورایه ، خصوصًا آلتنجی یه قاریشییور . بنی بو بایرامده آغلاتماییڭز ، چابوق قلبًا تام باریشیڭز .

سعید نورسی [٨]

استاد حضرتلری بو مسئله دن او قدر مضطرب ایدیكه ، طلبه لرینه بو قونوده آرقه آرقه یه مكتوبلرله ايقاظلر كوندرمگه دوام ایدییوردی . أوسته لك أوزونتو ویریجی ، منفی بر مسئله اولان بو موضوع حقنده كی مكتوبلری ، اهمّيتلرينه بنأً آفیون حپسی مكتوبلری اولان اون دردنجی شعاعيه دە داخل ايتمكده يدي .

طلبه لر آراسنه صوقولان بو كرگینلك نور خدمتنە او قدر ضرر ويره بيله جك بر فتنه ایدیكه ، آلت اولانلر رسالۀ نور طلبه لری دائره سنڭ طیشنه چیقمق تهلكه سی ایله قارشی قارشویه ایدیلر . یوقاریده كچدیگی كبی ، رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلرینڭ خسرو افندی علیهنده پروپاغانده لر یاپارق نور طلبه لريڭي بربرندن آییرمق ایچون ياقدقلري بو فتنه آتشنه دوشمه ملری ایچون ، حضرت استاد تكرار شو شدّتلی ایقاظی قلمه آلیر :

” عزیز صدّیق قرداشلرم ، خسرو ، محمد فيضي ، صبري .

بن سزلره بتون قناعتمله اعتماد ایدوب استراحت قلبله قبره كیرمگی و نورلرڭ سلامتنی سزه بیراقمه غی بكله یوردم و هیچ بر شی سزی بربرندن آییرامایاجق بیلییوردم . شیمدی دهشتلی بر پلانله نورڭ اركانلرینی ( اوڭده كلنلريني ) بربرندن صوغوتمق ایچون رسمًا بر اشعار ( رسمی بيلديري ) وار . مادام سزلر لزوم اولسه بربریڭزه حیاتڭزی قوت صداقتكزڭ و نورلره  شدّت علقه ڭزڭ مقتضاسی اولارق فدا ایدرسڭز . البته غایت جزؤي و كچیجی و اهمّیتسز حسیاتڭزی فدا ايتمگه مكلفسڭز . یوقسه قطعیًا بزلره بو صیره ده بویوك ضررلر اولاجغی كبی نور دائره سندن آیریلمق احتمالی وار دییه تیتره یورم .

أوچ كوندن بری هیچ كورمدیگم بر صیقینتی بنی تكرار صارصییوردی . شیمدی قطعیًا بیلدمكه ، كوزه بر صاچ دوشمك كبی آز بر نازلانمق ، سزڭ كبیلرڭ مابیننده ( آراسنده ) حیات نوریه مزه بر بومبه اولور . حتّا سزه بونی دە خبر ویره یم . كچن فیرطینه ایله بزی علاقه دار كوسترمگه چوق چالیشیلمش . شیمدی مابینمزده آز بر یبانیلك آتمغه چابالییورلر . بن سزڭ خاطریڭز ایچون هر بریڭزدن اون درجه زیاده زحمت چكدیگم حالده سزڭ هیچ بريڭزڭ قصورینه باقمامه گه قرار ویردم . سز دخی حقلی و حقسز اولسه ڭز ، بنلك یاپمامقلغكزی ، استادیڭز اولان شاكردلرڭ شخص معنویسی نامنه ایسته یورم . اگر او عاجب یرده برابر بولونمقدن كیزلی پارماقلر قاریشییورلرسه بریڭز طاهرینڭ قوغوشنه كیدیڭز . سعید نورسی “ [٩]

رسالۀ نورڭ شخص معنویسنه داخل بر فرد اولمغی اڭ بویوك بر بختیارلق و ان شأ اللّٰه آخرتده بر قورتولوش وسيله سي اولارق قبول ایدن نور طلبه لری ایچون بوندن داها أوركوتوجی بر تهلكه اولامازدی . بدیع الزمان حضرتلرینڭ ، ” خسروي بنم یرمده بیلمه لیسڭز “ ايقاظنه رغمًا خسرو أفندینڭ علیهنده كوتو بعض دوشونجه لر طاشیمق ، البته استاد بدیع الزمانڭ علیهنده دوشونمكله عین معنایه كلییوردی . رسالۀ نورڭ شخص معنویسنی تمثیل ایدن بو مبارك ذاتلره قارشی اولومسز حسلره قاپیلان و بوندن قورتولامایان كیمسه لرڭ رسالۀ نور دائره سنده كی موقعنی غائب ايده جگي آشكاردي .

بو شدّتلی ايقاظلرله آرتیق طورومڭ وخامتنى فرق ایدن طلبه لر ، ” چابوق باریشیڭز ، بنی بو بایرامده آغلاتماییڭز “ دیین استادڭ أمرینی دیڭله یوب آراده كی كوسلگي داها فضله سورديرميه رك باريشديلر . بونڭ أوزرینه فوق العاده ممنون اولان بدیع الزمان حضرتلری اونلری شویله تبریك ایتدی :

” عزیز ، صدّیق ، صارصیلماز قرداشلرم !

سزی روح جانمله تبریك ایدرمكه ، چابوق یاره مزی تداوی ایتدیڭز . بن ده بو كیجه شفادن تام فرحلاندم . ذاتاً مدرسة الزهرا ( اسپارطه طلبه لری ) توسّع ایدوب ( كڭیشله یوب ) ، حقيقي اخلاص و تام فداكارانه ترك انانیتی و تواضع تامی دائرۀ نورده آشیلییور ، نشر ایدر . البته غایت جزؤي و موقّت حسّاسیت و تیتیزلك و نازلانمق ، او قوتلی درسنی و اخوّت علاقه سنی بوزاماز و اخلاص لمعه سي ( اخلاص رساله سی ) بو نقطه ده مكمّل ناصحدر . شیمدی اڭ زیاده بزی و نورلري اورمق و صارصمق ایچون اڭ فنا پلان ، نور طلبه لريڭي بربرندن صوغوتمق و اوصاندیرمق و مشرب و فكر جهتنده بربرندن آییرمقدر .

كرچه غایت جزؤي بر نازلانمق اولدی . فقط كوزه بر صاچ دوشسه باشه دوشن بر طاش قدر اینجیتیركه بویوك بر حادثه حكمنده مطره م ( پارچه لانمقله ) خبر ویردی . مرحوم حافظ علینڭ كوچوجك بویله بر حالدن ، وفاتندن بر پارچه أوّل شكواسی ، او وقتدن بری بلكه یوز دفعه خاطریمه كلمش و بنی متأثّر ایتمشدر .

سعید نورسی [١٠]

رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلرینڭ آفیون حبسنده باشلاتدقلري بو فتنه پلانی مع الاسف صوڭره كی ییللرده دە آرتارق دوام ایتمشدر . دوست صورتنده ، جماعتڭ ایچنه صیزان بعض كیمسه لر واسطه سیله خسرو افندی علیهنده سوء ظن و ديدي قوديلر اطرافه فيصيلدانمشدر . بالخاصّه خسرو أفندینڭ خدمت كچمشنی تام بیلمه ین یڭی طلبه لرڭ اونڭ حقّنده حسن ظنلرینی و محبتلرینی قیرمق و نور جماعتی ایچنه بر صوغوقلق ویرمك ایچون كیزلیدن كیزلی یه فتنه لر چویرمگه دوام ایدیلمشدر .

[ ١ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٣٤ كری
[ ٢ ] بو افاده سیله حضرت استاد چوریلن فتنه یی كشفا كوردیگنی خبر ويرمكده در . كری
[ ٣ ] ایكی فيضيلر ، محمد فيضي ایله احمد فيضي قلدر كری
[ ٤ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٣ ؛ خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٥ ] حضرت استادڭ بو افاده لرنده صيره لادىغي حقّلر ، وضعیتڭ نه قدر وخیم و تهلكه لی اولدیغنی و استادڭ بو وضعیتدن نه قدر بویوك صیقینتی چكدیگنی كوسترمكده در . كری
[ ٦ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٥٣ كری
[ ٧ ] ” علیهده پروپاغانده لرله “ كری
[ ٨ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٦ ؛ خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٩ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٧ كری
[ ١٠ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٥٨ كری