خسرو افندی صحبتلرنده بالخاصّه ایچنده یاشادیغمز آخرزمان فتنه لرندن صاقينمه نڭ اهمیتندن بحث ايدردي . بر طلبه سی بو موضوع ایله ایلگیلی بر خاطره سنی شویله آڭلاتمقده در :

” خسرو افندی صحبتلرنده آخرزمان فتنه لرندن بحثله ؛ ‘ طوغری او زمانده ایماننی قورومق آووجڭ ایچنده آتشدن بر قور پارچه سی طوتمق كبی زوردير‘ حدیثنی نقل ایدر و ‘ فائضجیلك آخرزمانده او قدر ايلرلركه ، هیچ كیرمه ین اوه روزگارڭ توزی صوقديغي كبی كیرر ! أویله بر زمانڭ ايچنده يزكه ، هیچ حرام ییمه مك ایچون تارله سی آنا باباسندن میراث قالاجق ، كندیسی اكه جك ، كندیسی بيچه جك ، كندیسی أوگوته جك ، كندیسی پيشيروب ، كندیسی ییه جك . بر ده قویو قزاجق ، صوینی اورادن ايچه جك‘ دیردی . بو زمانده حرامڭ حلاله اسكی زمانه نسبتله چوق فضله قاریشمه سی و تمامًا حلال لقمه بولمه نڭ نره ده یسه امكانسز حاله كلمسی سببیله طلبه لرینه ، ” قرداشلرم ییمگه باشلركن حلال طرفنه بسم اللّٰه ديه رك باشلایڭ ، بویله جه حرامه بسمله چكممش اولورسڭز ! “ دییه رك اونلره حلال لقمه ییمك نقطه سنده بویوك بر حساسیتی تلقین ایدردی .

یینه دولتدن معاش آلان طلبه لرینه ، ” بو معاشلرڭ ایچنده حلال و حرام تمامًا قاریشمش طورومده در . اگر بر قرداشنه صمیمی بر نیتله معاشيڭزي هدیه ایدرسه ڭز و او دأ سزه عین صميميتله كیری هدیه ایدرسه او پاره نڭ معنًا آريناجغي رحمت الهیه دن امید اولونور “ دیر و بویله یاپمه لرینی توصیه ایدردی .

حلال رزق خصوصنده رسول اللّه افندیمزڭ ( ع ص م ) ” انسانده بر ایت پارچه سی واردر ؛ او ایی اولورسه بتون وجود ایی اولور ، او بوزولورسه بتون وجود بوزولور “ مألنده كی حديثلريني صیق صیق ذكر ايدردي . ” انسان بر لقمه حرام ییدیگی زمان قانا قاریشیر و قلب واسطه سی ایله بتون وجوده یاییلیر ، قلبه ده سرایت ایدر ، بتون وجود محو اولور “ دیردی . [١]

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری