رسالۀ نور طلبه لگنڭ اهمیتنی افاده ایتمك ایچون صیق صیق ” امتم یاغمور كبیدر . أوّلیمی خیرلیدر ، آخریمی ، بیلینمز “ [١] مألنده كی حديث شريفي خاطرلاتوب ” رسالۀ نور طلبه لری یارین محشر میداننده صحابۀ كرامڭ همن آرقه سنده صف باغلاياجقلر “ دیردی . نور طلبه لريندن رسالۀ نوره  صداقتله و ثباتله طلبه اولمه لرینی ایستر و رسالۀ نورڭ ویردیگی ایمان تحقیقی درسی سببیله ایمانسزلق اوڭنده كی اڭ قوتلی معنوی سد اولدیغنی شویله افاده ایدردی :

” قومونیستلر توركيه يي بر ساعتده تسلیم آلابیلیرلر . فقط معنوی سدلر وار . او معنوی سدلري آشامه دقلري ایچون بز آیاقده قالییورز . او معنوی سدلر ایسه رسالۀ نورلردر . رسالۀ نور ، آناطولیده كرچكلشديرديگي ایمان خدمتندن طولایی معنوی بر سددر . اگر رسالۀ نور اولماسه یدی ، روسلر شیمدی یه قدر بورایی چوقدن اشغال ایده جكدی . رسالۀ نورڭ بركتیله جناب حقّ بورایی محافظه ایدییور . “ [٢]

خسرو افندی بر صحبتنده رسالۀ نور طلبه لرينڭ و قلمله نورلره  خدمتڭ اهمیتنی امام ربانیدن بحثله شویله ایضاح ایتمشدی :

” او مبارك ذات تفكّر حالنده يكن آخرزمانده كله جك بویوك مجدّدین مقامنی مراق ایدوب جناب حقّدن طلب ایدییور . او آن یقظه حالنه كچییور و هر عصرده كلن مجدّدلر ، كندی اتباعلریله برلكده ، بتون زینت و حشمتلريله امام ربّانینڭ ( ر ض ) ‘ اوڭندن كچمگه باشلایورلر . اڭ صوڭ بر ذات كورونویوركه أوڭجه كی كچنلردن داها امثالسز زینته نائل ! امام ربّانی صورییور : ‘ یا رب بو او ذاتمي ؟ ‘ جناب حقّ الهاما بویورویور كه بو او كله جك ذاتڭ عسكريدر . ‘ او آن امام ربّانی آیاغه قالقوب اللرینی آچارق ، ‘ یا رب ! نه اولور بنی ده او بویوك مجدّده عسكر یاپ ! ‘دییه دعا ایدییور .

خسرو افندی امام ربانیدن كلن بو منقبه يي نقل ایتدكدن صوڭره آیاغه قالقارق ، ” قرداشلرم ! امام ربّانی حضرتلرینڭ او مبارك ذاتڭ عسكری اولمق ایچون جناب حقّه  دعا ایدوب يالوارديغي بر مقام سزلره يتمييورمي ؟ اگر پردۀ غیب آچیلسه ، بو خدمتڭزڭ مكافاتنی كورسه يديڭز بن اينانييورمكه ییمه دن ، ايچمدن ، اويومادن رساله لری یازاركن ئولمه یی ترجیح ايدرديڭز ! “ بویورویور . [٣]

[ ١ ] ترمذی ، امثال ، ٦ كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری