استاد بدیع الزمان حضرتلری ١٩٥١ ییلنده خسرو أفندینڭ اونده قالیركن ایكیسنی برلكده زیارت ایدن پك چوق نور طلبه سی اولمشدی . او كونلرده زیارته كلنلردن بریسی اولان صبري قره گوز ، زیارتنی و مشاهده لريني شویله آڭلاتمقده در :

” اوراسی خسرو أفندینڭ اويدي . أوستده استاد ، آلتده خسرو آغابگ قالییوردی . دیركت اولارق خسرو أفندینڭ اوینه كيرمدك . یاننده اورغانجی حلمنڭ أوی واردی ؛ اونڭ باغچه سنڭ ایچندن كچدك . خسرو افندی ، چاليشمه اوطه سنده طاهری موتلو ایله برابردی … . خسرو أفندینڭ باشنده بر خاولو صاريليدي . دواملی چالیشییور ، یازییوردی . یاننده طاهری موتلو … استاد ساعت ١٠ : ٠٠ ‘ دە قوشلق اویقوسندن قالقمش ، آبدست آلوب چیقدی یوقاری یه … . بردن ” خسروي چاغيرڭ “ دیدی . همن آشاغی یه ایندم خبر ویردم . خسرو بگ ناصل كلدی بیلییور میسڭز ؟ روزگار كبی ، فیرطینه كبی ! قلمی كاغدی قاپديغي كبی استادڭ اوڭنده همن بر ديزيني دیكدی ، دیگر باجاغنڭ أوزرینه اوتوردی . استاد سویله مگه باشلادی . او دە سویله دكلرینی یازییوردی . اما غیر غیر غیر ماكینه كبی یازییوردی . او قلمنڭ غيجيرتيسني دە بز دویويوردق . ( صبري آغابگ بونلری آڭلاتيركن دواملی آغلييوردي . ) استاد او درسنده بر چام آغاجنڭ نوه سندن بحث ايدييوردى . ایمانی بر درسدي . خسرو آغابگ أویله سری ( خیزلی ) يازييورديكه ، بن أویله سری یازان برینی داها كورمش دگلم . بز ساده جه دوز چیزگی چيزسه ك ، یینه اونڭ یازی خيزينه اولاشامايز . هم ده ناصل بر یازی ! چوق دوزگون یازییوردی . “ [١]

[ ١ ] آغابگلر آڭلاتییور ، ج . ٥ ، ص . ٢٩٣ كری